Web věnovaný systému ERTMS/ETCS

Specifikace ETCS

Vlastnosti ETCS jako celku a jeho dílčích komponent jsou určeny specifikacemi, které spravuje Evropská železniční agentura - ERA (European Railway Agency). Tyto specifikace jsou seskupovány a zveřejňovány na webu ERA, a to většinou ve formě dokumentů označovaných jako SUBSETy. Rozcestník k těmto specifikacím je zde.

Aktuálně jsou SUBSETy dostupné ve dvou hlavních skupinách. První skupina tzv. Baseline 2 popisuje požadované vlastnosti tzv. verze systému ETCS X.Y = 1.0 (dříve označována jako Class 1). Druhá skupina tzv. Baseline 3 popisuje požadované vlastnosti verze systému ETCS X.Y = 2.0, která není zpětně kompatibilní s verzí X.Y = 1.0, dále verze 1.1, která s verzí 1.0 zpětně kompatibilní je a řeší některé její nedostatky novou funkcionalitou. Dále má výhledově Baseline 3 definovat i verzi ETCS X.Y = 1.0, která bude oproti verzi X.Y = 1.0 dle Baseline 2 představovat jakousi údržbu této verze ETCS s vyřešením klíčových chyb a nedostatků identifikovaných v jednotlivých pojektech při implementaci ETCS verze X.Y = 1.0 dle Baseline 2. Celá problematika verzí systému ETCS, zpětné kompatibility a vztahu k verzím specifikací (Baseline, SUBSETy) je poměrně nepřehledná. Základní informace lze najít v SUBSETu-104, který je součástí Baseline 3. Dále existuje skupina informativních specifikací pro Baseline 2 a skupina informativních specifikací pro Baseline 3.

Základní SUBSET definující hlavní funkční vlastnosti systému ETCS je SUBSET-026, požadavky na chování v něm obsažené jsou označovány jako System Requirements Specification (SRS), tj. Specifikace systémových požadavků. Pro Baseline 3 se aktuálně jedná o verzi 3.3.0, tj. SUBSET-026 v3.3.0. Pro Baseline 2 jsou hlavní funkční vlastnosti definovány v SUBSET-026 v2.3.0 doplněném o skupinu požadavků na změnu (Change Requests) dle SUSBET-108 v1.2.0, tím je dosaženo tzv. SRS verze 2.3.0d. Zmíněné požadavky na změnu tzv. Change Requests představují soubor dat, jehož přostřednictvím se jednotlivé zainteresované subjekty (sdružení evropských železničních operátorů a správců železničních infrastruktur - např. EUG, EIM, institucí EU - ERA a průmyslu - UNISIG, což je přidružený člen sdružení UNIFE) podílejí na modifikaci a rozvoji specifikací systému ETCS - podrobnější informace jsou dostupné na stránkách ERA v části Change Control Management.